CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ứng dụng Chuyển đổi Kỹ thuật số trong Ngành Giáo dục

Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng. Việc áp dụng công nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới thông minh, hiệu quả hơn và đồng thời tiết kiệm chi phí cho người học. Với sự tập trung vào chuyển đổi số trong giáo dục