Về chúng tôi

NATRA là đơn vị đầu tư và phát triển dự án, quan tâm đến sự phát triển bền vững của kinh tế và văn hóa bản địa. Mục tiêu trong năm 2023 – 2025, NATRA tập trung đầu tư vào 3 mảng chính là văn hóa, giáo dục và công nghệ.

Ngoài ra, NATRA cũng tích cực phát triển những dự án xã hội đem lại lợi ích về cả tinh thần và sinh kế cho người dân các vùng khó khăn, đồng thời quan tâm đến việc tìm giải pháp cho các vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Giáo dục là một trong những lĩnh vực được NATRA quan tâm đầu tư trực tiếp. Các hoạt động đầu tư bao gồm:

  • Chuyển đổi số giáo dục thông qua mô hình lớp học thông minh với sự đồng hành của Google For Education và thiết bị Chromebook tại trường học
  • Hỗ trợ phát triển toàn diện kỹ năng cho trẻ em thông qua chương trình Edu-tourism, tập trung vào các kỹ năng sống được lĩnh hội chủ động thông qua vui chơi – trải nghiệm
  • Trao đổi văn hóa dành cho nhóm sinh viên từ các trường đại học trên thế giới, và đồng hành cùng học sinh Việt Nam tìm kiếm và chinh phục các cơ hội du học.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

NATRA luôn chào đón mọi sự kết nối tích cực, với mong muốn phát triển và mở rộng, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.